Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.1.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,2 procent från december år 2016 till december år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,3 procent för markkonstruktioner till 7,9 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,7 2,2
Geokonstruktioner 114,2 2,1
Markkonstruktioner 111,9 0,3
Bergkonstruktioner 114,5 0,4
Beläggningar 108,1 7,9
Kommunaltekniska system 115,5 3,5
Betongkonstruktioner 118,4 2,4
Tekniska och andra system 107,7 2,1
Krossarbeten 1) 111,6 1,7
Vägunderhåll 1) 111,8 0,1
Gatuunderhåll 1) 112,0 0,2
Banunderhåll 1) 112,4 1,4
Underhåll, totalt 1) 112,0 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/12/maku_2017_12_2018-01-23_tie_001_sv.html