Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.2.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,1 procent i januari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,1 procent från januari år 2017 till januari år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,0 procent för markkonstruktioner till 2,5 procent för beläggningar. Basåret för det reviderade indexet är nu 2015.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,9 1,1
Geokonstruktioner 103,5 1,9
Markkonstruktioner 100,2 -0,0
Bergkonstruktioner 101,2 0,8
Beläggningar 111,5 2,5
Kommunaltekniska system 103,1 2,2
Betongkonstruktioner 102,9 1,4
Tekniska och andra system 100,8 1,1
Krossarbeten 1) 103,1 2,5
Vägunderhåll 1) 100,1 0,5
Gatuunderhåll 1) 101,2 1,2
Banunderhåll 1) 101,7 1,6
Underhåll, totalt 1) 100,9 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/01/maku_2018_01_2018-02-23_tie_001_sv.html