Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 113,2 0,1 1,4
Geokonstruktioner 115,1 0,2 2,7
Markkonstruktioner 112,3 -0,2 0,2
Bergkonstruktioner 115,4 0,1 0,9
Beläggningar 108,7 1,0 1,4
Kommunaltekniska system 116,1 -0,0 3,8
Betongkonstruktioner 118,6 0,1 1,4
Tekniska och andra system 107,5 -0,1 1,5
Krossarbeten 1) 113,3 -0,3 2,3
Vägunderhåll 1) 112,6 0,1 0,7
Gatuunderhåll 1) 113,0 0,0 0,9
Banunderhåll 1) 112,9 -0,0 1,5
Underhåll, totalt 1) 112,8 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/02/maku_2018_02_2018-03-23_tau_002_sv.html