Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,6 -0,4 1,1
Geokonstruktioner 103,5 -0,2 1,9
Markkonstruktioner 100,0 -0,0 0,7
Bergkonstruktioner 101,4 0,1 1,5
Beläggningar 110,3 -2,1 0,4
Kommunaltekniska system 102,4 -0,6 1,9
Betongkonstruktioner 103,0 -0,0 1,3
Tekniska och andra system 100,8 0,1 0,7
Krossarbeten 1) 103,0 0,1 2,8
Vägunderhåll 1) 100,4 0,3 0,7
Gatuunderhåll 1) 101,6 0,4 1,7
Banunderhåll 1) 101,9 0,2 1,9
Underhåll, totalt 1) 101,2 0,3 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/03/maku_2018_03_2018-04-23_tau_001_sv.html