Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, april 2018

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,1 -0,4 1,6
Geokonstruktioner 130,5 -0,1 1,8
Markkonstruktioner 136,5 0,4 1,1
Bergkonstruktioner 138,4 -0,1 1,1
Beläggningar 140,3 -3,1 2,0
Kommunaltekniska system 137,4 0,0 3,9
Betongkonstruktioner 141,3 -0,4 0,5
Övriga tekniska system 124,2 0,5 1,6
Krossarbeten 1) 135,1 0,4 3,5
Underhåll 1) 137,6 0,0 1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2018, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, april 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/04/maku_2018_04_2018-05-23_tau_003_sv.html