Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,7 0,3 1,9
Geokonstruktioner 115,1 0,3 3,1
Markkonstruktioner 113,0 0,3 1,3
Bergkonstruktioner 114,4 -0,8 0,4
Beläggningar 105,7 2,5 3,9
Kommunaltekniska system 115,7 0,3 3,9
Betongkonstruktioner 117,1 -0,8 -0,3
Tekniska och andra system 107,6 -0,5 0,9
Krossarbeten 1) 114,6 0,5 5,0
Vägunderhåll 1) 113,2 0,2 1,4
Gatuunderhåll 1) 113,7 0,2 1,9
Banunderhåll 1) 113,2 0,0 2,5
Underhåll, totalt 1) 113,4 0,2 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/05/maku_2018_05_2018-06-25_tau_002_sv.html