Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.7.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,9 procent i juni från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,9 procent från juni år 2017 till juni år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,1 procent för betongkonstruktioner och tekniska och andra system till 15,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 103,7 3,9
Geokonstruktioner 104,3 3,8
Markkonstruktioner 100,5 1,9
Bergkonstruktioner 100,6 0,5
Beläggningar 116,5 15,2
Kommunaltekniska system 103,4 4,5
Betongkonstruktioner 102,4 0,1
Tekniska och andra system 100,8 0,1
Krossarbeten 1) 103,9 5,0
Vägunderhåll 1) 101,0 1,1
Gatuunderhåll 1) 102,0 2,3
Banunderhåll 1) 102,1 2,1
Underhåll, totalt 1) 101,6 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sara Näätänen 029 551 3062, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/06/maku_2018_06_2018-07-23_tie_001_sv.html