Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 24.9.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,3 procent i augusti från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,3 procent från augusti år 2017 till augusti år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,2 procent för tekniska och andra system till 17,9 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,4 4,3
Geokonstruktioner 104,8 3,7
Markkonstruktioner 100,8 2,0
Bergkonstruktioner 100,8 0,7
Beläggningar 118,9 17,9
Kommunaltekniska system 104,1 4,5
Betongkonstruktioner 102,7 0,4
Tekniska och andra system 100,8 -0,2
Krossarbeten 1) 104,1 4,7
Vägunderhåll 1) 100,8 0,9
Gatuunderhåll 1) 102,0 2,3
Banunderhåll 1) 101,9 1,0
Underhåll, totalt 1) 101,5 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/08/maku_2018_08_2018-09-24_tie_001_sv.html