Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.11.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i oktober från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,2 procent från oktober år 2017 till oktober år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,7 procent för tekniska och andra system till 15,5 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,3 4,2
Geokonstruktioner 105,7 3,7
Markkonstruktioner 101,9 2,0
Bergkonstruktioner 101,5 1,4
Beläggningar 119,9 15,5
Kommunaltekniska system 105,0 4,1
Betongkonstruktioner 103,4 1,2
Tekniska och andra system 101,3 0,7
Krossarbeten 1) 105,8 5,2
Vägunderhåll 1) 101,6 1,8
Gatuunderhåll 1) 102,7 2,6
Banunderhåll 1) 102,3 1,1
Underhåll, totalt 1) 102,2 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/10/maku_2018_10_2018-11-23_tie_001_sv.html