Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.1.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,2 procent från december år 2017 till december år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,3 procent för tekniska och andra system till 7,7 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, december 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,8 2,2
Geokonstruktioner 105,1 2,2
Markkonstruktioner 100,8 1,2
Bergkonstruktioner 101,7 1,2
Beläggningar 120,5 7,7
Kommunaltekniska system 103,8 1,3
Betongkonstruktioner 104,1 1,2
Tekniska och andra system 101,2 0,3
Krossarbeten 1) 103,8 2,5
Vägunderhåll 1) 101,5 2,1
Gatuunderhåll 1) 102,4 2,2
Banunderhåll 1) 102,0 0,6
Underhåll, totalt 1) 102,0 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/12/maku_2018_12_2019-01-23_tie_001_sv.html