Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2015=100, syyskuu 2019

Indeksi 2015=100 Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 104,4 -1,6 -0,5
Pohjarakenteet 105,8 -0,7 0,3
Maarakenteet 103,9 -0,1 2,1
Kalliorakenteet 103,7 0,2 2,1
Päällysteet 107,2 -8,2 -9,6
Kunnallistekniset järjestelmät 103,9 -1,5 -0,7
Betonirakenteet 104,1 -0,2 0,8
Tekniset ja muut järjestelmät 102,3 0,2 1,0
Murskaustyöt 1) 106,1 0,5 1,1
Teiden ylläpito 1) 102,9 -0,2 1,8
Katujen ylläpito 1) 103,6 -0,2 1,2
Ratojen ylläpito 1) 104,0 0,0 1,9
Ylläpito yhteensä 1) 103,4 -0,1 1,5
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. syyskuu 2019, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2015=100, syyskuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2019/09/maku_2019_09_2019-10-23_tau_001_fi.html