Publicerad: 30.9.2015

Underskottet i bytesbalansen minskade. Exporten alltjämt svag

Bytesbalansen visade fortfarande ett underskott år 2014 trots överskottet i varuhandeln och de primära inkomsterna. Exporten var alltjämt svag jämfört med toppåren. Varuimporten enligt betalningsbalansen fortsatte att minska. Finlands nettoställning mot utlandet sjönk. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.


Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tie_001_sv.html