Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin 23 -6 051 -7 487 -12 402 -33 608
S11 Icke-finansiella företag -5 355 -8 545 -8 594 -7 945 -7 848
S121 Centralbanken 3 541 -2 021 -1 051 -6 682 7 773
S122 Övriga monetära finansinstitut 808 4 684 2 179 7 301 -16 223
S123 Penningmarknadsfonder 125 -37 -183 378 68
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 609 1 823 1 849 394 -1 090
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 364 25 871 804 -160
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 357 32 -1 105 -506 -1 307
S1311 Staten -3 065 -1 862 -3 047 -4 497 -9 025
S1313 Lokalförvaltning 2 6 11 7 6
S1314 Socialskyddsfonder 1 320 -19 1 405 -1 676 -5 892
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 318 -135 180 20 90
Skulder S1 Totala ekonomin -2 609 1 687 -4 151 -12 336 -35 494
S11 Icke-finansiella företag -4 437 -1 999 -4 825 -6 053 -10 236
S121 Centralbanken -412 -26 -282 88 67
S122 Övriga monetära finansinstitut 5 114 5 067 4 686 99 -14 151
S123 Penningmarknadsfonder 30 21 -1 -16 15
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 563 110 886 -1 138 -834
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 986 1 075 713 1 101 135
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 63 64 -116 40 27
S1311 Staten -2 564 -305 -3 118 -3 727 -5 903
S1313 Lokalförvaltning -174 -20 2 4 115
S1314 Socialskyddsfonder -1 781 -2 302 -2 096 -2 733 -4 730
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1        
Netto S1 Totala ekonomin 2 632 -7 738 -3 337 -66 1 886
S11 Icke-finansiella företag -918 -6 546 -3 769 -1 892 2 388
S121 Centralbanken 3 953 -1 996 -769 -6 769 7 705
S122 Övriga monetära finansinstitut -4 307 -383 -2 507 7 203 -2 072
S123 Penningmarknadsfonder 95 -59 -183 394 54
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 46 1 712 963 1 532 -256
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -622 -1 051 157 -297 -294
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 294 -32 -990 -546 -1 334
S1311 Staten -501 -1 557 71 -770 -3 123
S1313 Lokalförvaltning 176 26 8 2 -109
S1314 Socialskyddsfonder 3 101 2 283 3 501 1 057 -1 162
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 316 -135 180 20 90
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_002_sv.html