Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2014/12 2015/01
1. Bytesbalans -3 826 -3 640 137 -530
1.1 Varor 679 893 143 -114
1.2 Tjänster -1 452 -1 429 -42 -137
1.3 Primära inkomster -541 -585 177 94
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -2 519 -141 -373
2. Kapitalbalans 202 201 29 12
3. Finansiell balans -9 254 -3 984 3 497 -2 497
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -17 833 1 675 -4 422
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 13 736 1 112 2 158
3.3 Övriga investeringar -178 1 592 458 403
3.4 Finansiella derivat -727 -1 344 68 -667
3.5 Valutareserv -207 -136 183 31
4. Restpost -5 630 -545 3 331 -1 979
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_004_sv.html