Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Publicerad: 15.4.2015

I februari 2015 visade bytesbalansen ett underskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,5 miljarder euro i februari. Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var i balans. Värdena för exporten och importen av varor och tjänster sjönk något från februari året innan.

Finlands bytesbalans och handelsbalans

Finlands bytesbalans och handelsbalans

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet

Finlands nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tie_001_sv.html