Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, juli

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/09 2015/10
1. Bytesbalans -1 932 639 425 -25
1.1 Varor 900 2 479 210 32
1.2 Tjänster -1 825 -1 374 -17 -143
1.3 Primära inkomster 1 398 1 766 372 306
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 233 -141 -220
2. Kapitalbalans 188 224 17 24
3. Finansiell balans -7 401 6 800 5 107 443
3.1 Direktinvesteringar -13 465 -13 545 1 084 42
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 6 844 -5 526 3 386
3.3 Övriga investeringar 2 340 19 492 9 744 -2 892
3.4 Finansiella derivat -687 -6 110 -346 -94
3.5 Valutareserv -207 119 151 1
4. Restpost -5 656 5 937 4 666 443
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_004_sv.html