Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/11 2015/12
1. Bytesbalans -1931 244 -13 -191
1.1 Varor 900 2 113 -11 -100
1.2 Tjänster -1825 -1 312 -134 -145
1.3 Primära inkomster 1397 1 675 351 273
1.4 Sekundära inkomster -2406 -2 232 -220 -219
2. Kapitalbalans 189 224 24 24
3. Finansiell balans -7400 920 -7 568 3 561
3.1 Direktinvesteringar -13463 -15 727 -2 917 -495
3.2 Portföljinvesteringar 4618 701 -3 812 -4 414
3.3 Övriga investeringar 2340 21 348 -1 279 8 528
3.4 Finansiella derivat -689 -5 174 627 -12
3.5 Valutareserv -207 -228 -187 -47
4. Restpost -5655 452 -7 579 3 728
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/12/mata_2015_12_2016-02-15_tau_004_sv.html