Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, september

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/05 2016/06
1. Bytesbalans 287 185 -364 -219
1.1 Varor 2 522 1 197 49 506
1.2 Tjänster -1 282 -913 -100 -108
1.3 Primära inkomster 1 193 2 050 -125 -430
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 148 -187 -187
2. Kapitalbalans 202 119 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -6 022 -477 3 642
3.1 Direktinvesteringar -16 976 16 388 2 025 1 752
3.2 Portföljinvesteringar 631 -12 129 -1 489 -1 637
3.3 Övriga investeringar 19 253 -11 274 -2 435 2 561
3.4 Finansiella derivat -5 102 772 1 097 839
3.5 Valutareserv -219 220 325 127
4. Restpost -2 902 -6 326 -130 3 844
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/06/mata_2016_06_2016-08-15_tau_004_sv.html