Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08
Kontotransaktion                  
Tillgångar Totalt 40 134 17 674 -31 425 8 248 -178 -44 253 9 086 -11 620
1. Direktinvesteringar 9 599 2 570 2 999 -2 674 87 -1 533 897 49
2. Portföljinvesteringar 1 687 608 5 365 2 179 -1 787 -3 462 -1 058 3 284
3. Övriga investeringar 36 974 20 869 -30 448 14 860 8 254 -32 088 14 759 -7 220
4. Finansiella derivat -7 858 -6 735 -9 275 -6 114 -7 056 -7 296 -5 336 -7 833
5. Valutareserv -267 363 -67 -2 325 127 -175 99
Skulder Totalt 41 181 18 516 -28 232 8 182 134 -48 052 11 509 -9 359
1. Direktinvesteringar -321 -893 3 964 -5 309 -2 000 -3 339 376 1 007
2. Portföljinvesteringar 14 580 1 186 -755 -2 049 -298 -1 817 1 441 86
3. Övriga investeringar 33 427 25 178 -22 002 21 722 10 689 -34 815 14 508 -2 109
4. Finansiella derivat -6 505 -6 954 -9 439 -6 181 -8 258 -8 081 -4 816 -8 342
5. Valutareserv . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2016, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tau_003_sv.html