Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2016 12 mån. glidande summa 2017/03 2017/04
1. Bytesbalans -2 290 -1 873 109 -698
1.1 Varor 582 1 563 509 -48
1.2 Tjänster -2 669 -2 803 -229 -171
1.3 Primära inkomster 1 747 1 318 -79 -306
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -1 951 -92 -172
2. Kapitalbalans 175 175 15 15
3. Finansiell balans -5 159 7 381 -1 822 2 951
3.1 Direktinvesteringar 20 539 7 761 285 285
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 1 154 -4 764 644
3.3 Övriga investeringar -18 582 -1 068 2 909 2 136
3.4 Finansiella derivat -1 098 -777 -128 -73
3.5 Valutareserv 538 311 -125 -41
4. Restpost -3 044 9 079 -1 946 3 634
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_004_sv.html