Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Publicerad: 15.6.2017

Värdet av exporten steg i april, ett nettoutflöde av kapital från Finland till utlandet

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,7 miljarder euro i april. Värdet av exporten av varor och tjänster ökade med fyra procent och värdet av importen med två procent från året innan. Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tie_001_sv.html