Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, maj

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07
Kontotransaktion                
Inkomster 1. Bytesbalans 7 911 7 615 8 783 8 002 9 096 8 476 8 240
1.1 Varor 4 651 4 383 5 427 4 518 5 504 5 088 4 789
1.2 Tjänster 1 961 1 959 1 980 1 956 1 948 1 948 1 968
1.3 Primära inkomster 1 202 1 173 1 276 1 429 1 553 1 350 1 370
1.4 Sekundära inkomster 98 100 101 99 91 91 114
Utgifter 1. Bytesbalans 7 571 7 385 8 449 8 776 9 047 8 890 8 085
1.1 Varor 4 548 4 392 5 038 4 598 5 020 4 839 4 761
1.2 Tjänster 2 087 2 060 2 137 2 059 2 054 2 054 2 113
1.3 Primära inkomster 662 674 1 022 1 857 1 663 1 687 938
1.4 Sekundära inkomster 275 259 251 262 311 311 274
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/07/mata_2017_07_2017-09-15_tau_002_sv.html