Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, april

Betalningsbalans och utlandsställning 2017, oktober

2017
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor