Publicerad: 21.6.2017

Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, exportvärdet ökade betydligt

Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet 2017. Varuexporten enligt betalningsbalansen ökade med 20 procent och tjänsteexporten med 4 procent. Nettoexporten av varor och tjänster började visa ett svagt överskott då importen ökade långsammare än exporten. Överskottet i kapitalavkastningen ökade överskottet i bytesbalansen. Finland hade ett nettoinflöde av kapital. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

 Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/41/mata_2017_41_2017-06-21_tie_001_sv.html