Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Publicerad: 15.5.2018

Bytesbalansen visade ett underskott i mars, ett nettoinflöde av kapital till Finland

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,1 miljarder euro i mars. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen minskade med en procent från året innan. Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tie_001_sv.html