Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/09 2018/10
1. Bytesbalans -1 507 -3 748 -355 -168
1.1. Varor 1 709 1 298 -19 -36
1.2. Tjänster -1 058 -1 947 -108 -133
1.3. Primära inkomster -107 -894 -52 184
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 205 -176 -183
2. Kapitalbalans 178 185 15 15
3. Finansiell balans -4 724 -3 136 5 265 -4 739
3.1. Direktinvesteringar -1 837 6 566 -861 -89
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -10 987 3 729 -4 265
3.3. Övriga investeringar 835 2 389 1 989 388
3.4. Finansiella derivat -8 142 -1 039 352 -720
3.5. Valutareserv -390 -64 56 -53
4. Restpost -3 395 427 5 605 -4 587
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_004_sv.html