Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, juli

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/10 2018/11
1. Bytesbalans -1 507 -3 531 -135 174
1.1. Varor 1 709 1 359 -3 152
1.2. Tjänster -1 058 -2 122 -133 -138
1.3. Primära inkomster -107 -554 184 344
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 214 -183 -184
2. Kapitalbalans 178 183 15 15
3. Finansiell balans -4 724 2 148 -6 274 996
3.1. Direktinvesteringar -1 837 6 542 -89 -94
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -5 063 -4 265 1 698
3.3. Övriga investeringar 835 1 402 -1 147 -412
3.4. Finansiella derivat -8 142 -523 -720 -93
3.5. Valutareserv -390 -209 -53 -104
4. Restpost -3 395 5 497 -6 154 806
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_004_sv.html