Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06
Tillgångar Totalt 34 234 4 053 -13 598 -17 483 -8 830 13 950
1. Direktinvesteringar 301 984 1 326 1 222 1 222 1 222
2. Portföljinvesteringar 2 040 -1 434 -1 932 -3 518 -212 -356
3. Övriga investeringar 39 434 11 342 -5 049 -8 524 -2 612 20 196
4. Finansiella derivat -7 411 -7 176 -7 888 -6 774 -7 302 -7 141
5. Valutareserv -130 336 -54 111 73 29
Skulder Totalt 28 140 10 387 -15 407 -20 178 -19 253 5 691
1. Direktinvesteringar 198 1 424 2 036 1 219 1 219 1 219
2. Portföljinvesteringar 1 145 10 745 4 793 2 634 -3 503 1 701
3. Övriga investeringar 34 265 5 699 -14 238 -16 796 -9 536 10 273
4. Finansiella derivat -7 468 -7 481 -7 999 -7 235 -7 433 -7 502
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_003_sv.html