Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Inkvarteringsstatistik 2010, april

2010
april
Offentliggöranden