Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Publicerad: 22.2.2013

Utländska turisters övernattningar ökade med 4,5 procent i december 2012

I inkvarteringsanläggningarna i Finland bokfördes 525 000 övernattningar av utländska turister i december 2012, vilket var 4,5 procent fler än i december 2011. Övernattningarna av finländska turister ökade med 1,8 procent och de övernattade 818 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar ökade med 2,8 procent från året innan. Totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i december 2012. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i december 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i december 2012/2011, %

De överlägset största grupperna av utländska turister var i december 2012 de ryska och de brittiska grupperna. De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till 160 000 övernattningsdygn och de brittiska turisternas till drygt 114 000 övernattningsdygn. De ryska turisterna övernattningar ökade med 13,7 procent och de brittiska turisternas med 10,7 procent jämfört med december 2011. Den tredje största gruppen var de tyska turisterna med 26 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 6,2 procent fler än året innan. Svenskarnas och japanernas övernattningar ökade med 2–3 procent jämfört med december år 2011. Däremot minskade övernattningarna bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna i december 2012. Mest minskade de norska turisternas övernattningar, med 15,9 procent och de italienska turisternas, med 15,4 procent. Spanjorernas övernattningar minskade med 13,5 procent och fransmännens med 12,9 procent jämfört med året innan. Estländarnas övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 10,2 procent jämfört med december 2011.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i december mest i Mellersta Österbotten, med 15,4 procent. I Kymmenedalen var ökningen av övernattningar 12,6 procent, i Norra Karelen 12,0 procent och i Lappland 10,4 procent. Övernattningarna minskade mest på Åland, med 7,9 procent, och i Egentliga Finland, med 6,5 procent. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med 2,8 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i december landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i december landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med 1,2 procent i december 2012

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,2 miljoner dygn i december 2012, vilket var en ökning med 1,2 procent från året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 3,8 procent och uppgick till drygt 456 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 699 000 dygn. Detta var 0,4 procent färre än i december 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 42,3 procent i december. Året innan var det 43,6 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 56,7 procent, och i Nyland, 49,6 procent. I Rovaniemi var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 78,2 procent och i Vanda 62,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 52,6 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i december 2012 till 90,54 euro per dygn. Året innan var det 90,93 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 1,6 procent under januari–december 2012

Under år 2012 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till rekordhöga 20 miljoner gånger, vilket var 1,6 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningar ökade med 5,4 procent och uppgick till 5,8 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 14,5 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som år 2011.

För ryska turister statistikfördes 1,5 miljoner övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland och de var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister i Finland år 2012. Under januari–december ökade deras övernattningar mest, med 17,1 procent. De näst största grupperna var de svenska och de tyska grupperna, med drygt 500 000 övernattningar vardera. Svenskarnas övernattningar minskade med 2,7 procent och tyskarnas med 1,2 procent jämfört med året innan. Britternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade däremot och uppgick till nästan 405 000 dygn, vilket var 4,2 procent fler än år 2011. Estländarnas övernattningar uppgick till 235 000 dygn, dvs. en ökning med 3,1 procent från året innan. De franska turisternas övernattningar steg till närmare 218 000 dygn, vilket var 2,0 procent fler än under januari–december 2011. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade emellertid japanernas övernattningar mest, med 20,8 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till nästan 177 000 dygn. År 2012 hänförde sig de största minskningarna av antalet övernattningar till turister från Spanien, 25,5 procent, och Italien, 16,4 procent.

Förändring i övernattningar i januari-december 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-december 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/12/matk_2012_12_2013-02-22_tie_001_sv.html