Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, maj 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 139 023 -1,0 797 985 0,5 341 038 -4,3
Fasta Finland 1 117 381 -1,0 786 357 0,4 331 024 -4,2
Nyland 429 764 0,6 225 924 6,1 203 840 -4,9
    Esbo 31 013 -10,7 17 741 -8,3 13 272 -13,8
    Helsingfors 281 644 0,1 129 019 9,9 152 625 -6,9
    Vanda 68 537 10,5 39 304 4,2 29 233 20,2
Egentliga Finland 77 175 -6,1 60 932 -11,2 16 243 20,3
    Åbo 54 825 -6,6 42 548 -12,0 12 277 18,5
Satakunta 23 530 -8,5 17 723 -8,8 5 807 -7,6
    Björneborg 11 574 -15,2 9 754 -14,6 1 820 -17,9
Egentliga Tavastland 26 385 18,8 23 736 22,7 2 649 -7,6
    Tavastehus 14 447 11,1 12 587 16,1 1 860 -13,6
Birkaland 85 069 -7,3 68 908 -10,3 16 161 8,0
    Tammerfors 70 291 -3,4 54 992 -6,9 15 299 11,4
Päijänne-Tavastland 38 814 20,1 32 402 16,8 6 412 40,3
    Lahtis 13 119 2,9 9 139 -2,5 3 980 18,0
Kymmenedalen 18 377 -14,6 12 784 -7,7 5 593 -26,9
    Kouvola 8 140 -11,6 6 525 -7,1 1 615 -26,2
Södra Karelen 36 726 -14,3 17 485 -1,0 19 241 -23,6
    Villmanstrand 22 070 -5,2 13 197 8,2 8 873 -20,0
Södra Savolax 30 572 -6,6 26 014 -3,2 4 558 -22,1
    S:t Michel 11 648 -6,2 9 445 -4,0 2 203 -14,8
Norra Savolax 43 840 -2,4 40 024 -1,6 3 816 -10,7
    Kuopio 27 218 -3,0 24 645 -2,1 2 573 -10,8
Norra Karelen 25 560 -1,4 21 106 -3,7 4 454 11,1
    Joensuu 14 754 -2,8 11 567 -5,9 3 187 10,6
Mellersta Finland 56 709 -6,3 50 664 -6,6 6 045 -4,0
    Jyväskylä 30 949 0,8 27 039 3,3 3 910 -13,6
Södra Österbotten 34 582 -1,4 33 163 -2,4 1 419 29,0
    Seinäjoki 13 008 17,6 12 181 17,7 827 16,6
Österbotten 26 726 -1,5 20 482 -5,4 6 244 13,6
    Vasa 18 461 -1,6 13 633 -6,8 4 828 16,5
Mellersta Österbotten 12 476 42,2 11 051 41,8 1 425 45,4
    Karleby 10 850 55,9 9 475 57,6 1 375 45,0
Norra Österbotten 67 864 9,6 57 632 10,3 10 232 5,6
    Kuusamo 6 741 -5,4 4 985 -2,0 1 756 -13,8
    Uleåborg 40 368 12,1 32 992 10,0 7 376 22,7
Kajanaland 37 865 1,1 36 593 2,3 1 272 -23,9
    Kajana 6 003 17,0 5 530 17,4 473 12,1
    Sotkamo 30 033 -1,6 29 493 0,5 540 -53,2
Lappland 45 347 -5,6 29 734 -5,1 15 613 -6,7
    Rovaniemi 18 281 -6,9 10 654 -4,2 7 627 -10,4
Åland 21 642 -1,9 11 628 5,7 10 014 -9,3
    Mariehamn 14 694 -10,0 8 267 -8,0 6 427 -12,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, maj 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_007_sv.html