Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, oktober 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 217 402 1,1 937 603 1,5 279 799 -0,0
Fasta Finland 1 207 385 1,2 932 800 1,5 274 585 -0,1
Nyland 415 579 6,7 248 592 6,0 166 987 7,8
    Esbo 28 284 -1,4 15 813 -5,3 12 471 4,1
    Helsingfors 270 000 11,4 146 938 11,4 123 062 11,3
    Vanda 72 335 -2,2 48 095 -2,0 24 240 -2,5
Egentliga Finland 77 073 3,1 65 056 1,1 12 017 15,8
    Åbo 54 695 5,7 45 556 4,5 9 139 12,1
Satakunta 25 604 9,4 21 642 8,6 3 962 13,9
    Björneborg 15 958 16,9 13 726 15,2 2 232 29,1
Egentliga Tavastland 28 260 14,2 25 242 15,0 3 018 7,5
    Tavastehus 16 407 10,7 14 305 9,4 2 102 20,0
Birkaland 109 895 2,9 95 381 3,1 14 514 1,8
    Tammerfors 84 624 9,4 70 941 10,4 13 683 4,6
Päijänne-Tavastland 39 997 6,2 34 346 1,8 5 651 43,7
    Lahtis 13 857 10,1 10 511 6,7 3 346 22,4
Kymmenedalen 17 626 -23,1 13 008 -0,8 4 618 -52,8
    Kouvola 7 815 -7,2 6 644 1,4 1 171 -37,3
Södra Karelen 40 340 -14,9 26 596 -5,4 13 744 -28,8
    Villmanstrand 26 450 -8,7 19 588 3,0 6 862 -31,1
Södra Savolax 30 086 -4,0 27 387 -0,3 2 699 -30,2
    S:t Michel 11 746 -12,1 10 427 -8,7 1 319 -32,2
Norra Savolax 55 841 -2,9 52 341 -1,5 3 500 -19,7
    Kuopio 34 081 -6,0 32 081 -5,1 2 000 -18,3
Norra Karelen 28 585 -5,4 24 207 -5,6 4 378 -4,3
    Joensuu 17 036 -1,6 13 462 -1,7 3 574 -1,3
Mellersta Finland 64 939 0,3 59 413 0,4 5 526 -1,3
    Jyväskylä 36 878 1,6 33 201 2,3 3 677 -5,0
Södra Österbotten 40 782 -1,1 39 179 -1,0 1 603 -4,1
    Seinäjoki 13 179 -2,5 12 116 -2,2 1 063 -5,6
Österbotten 27 759 13,7 21 963 14,3 5 796 11,6
    Vasa 20 253 14,2 15 631 17,3 4 622 4,8
Mellersta Österbotten 9 562 -6,0 8 714 -8,5 848 30,7
    Karleby 7 774 -3,2 7 127 -3,8 647 4,9
Norra Österbotten 81 083 5,2 71 633 4,4 9 450 11,4
    Kuusamo 12 407 -1,0 10 972 -8,7 1 435 177,6
    Uleåborg 46 995 5,6 40 389 7,4 6 606 -3,8
Kajanaland 60 807 -9,3 58 164 -7,6 2 643 -35,9
    Kajana 6 320 2,5 5 954 8,3 366 -45,2
    Sotkamo 53 073 -10,2 50 895 -8,7 2 178 -35,3
Lappland 53 567 -14,5 39 936 -11,4 13 631 -22,7
    Rovaniemi 19 807 -6,5 13 859 1,5 5 948 -20,8
Åland 10 017 -1,8 4 803 -8,5 5 214 5,2
    Mariehamn 8 440 -7,6 4 252 -14,3 4 188 0,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, oktober 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_007_sv.html