Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 785 412 -2,3 14 075 072 -2,1 5 710 340 -2,6
Fasta Finland 19 396 426 -2,2 13 923 482 -2,1 5 472 944 -2,5
Nyland 5 127 059 0,5 2 778 687 0,2 2 348 372 0,7
    Esbo . . . . . .
    Helsingfors 3 298 841 1,1 1 561 792 2,6 1 737 049 -0,3
    Vanda 812 911 2,8 482 262 -1,5 330 649 9,7
Egentliga Finland 1 179 261 -0,6 950 478 -2,4 228 783 8,1
    Åbo 741 271 1,1 584 493 -0,5 156 778 7,5
Satakunta 392 702 -7,1 337 770 -7,2 54 932 -6,6
    Björneborg 219 775 -5,6 194 441 -5,9 25 334 -3,4
Egentliga Tavastland 374 434 2,7 333 148 3,3 41 286 -2,1
    Tavastehus 201 560 -3,4 177 975 -2,4 23 585 -10,4
Birkaland 1 388 649 -6,0 1 175 503 -6,0 213 146 -6,4
    Tammerfors . . . . . .
Päijänne-Tavastland 581 746 -2,5 486 748 -4,2 94 998 7,0
    Lahtis 180 989 0,1 133 902 -0,7 47 087 2,4
Kymmenedalen 348 649 -5,3 244 043 3,2 104 606 -20,5
    Kouvola 144 993 -3,7 115 492 -1,1 29 501 -12,6
Södra Karelen 674 060 -10,9 353 930 -2,1 320 130 -18,9
    Villmanstrand 401 631 -5,5 249 364 3,6 152 267 -17,3
Södra Savolax 761 617 -5,6 568 972 -4,2 192 645 -9,7
    S:t Michel 219 088 -12,8 166 477 -10,7 52 611 -18,7
Norra Savolax 834 933 -3,5 717 300 -3,2 117 633 -5,6
    Kuopio 537 360 -5,9 460 963 -5,5 76 397 -8,0
Norra Karelen 486 594 -4,6 383 263 -8,2 103 331 11,7
    Joensuu . . . . . .
Mellersta Finland 1 043 782 -4,8 890 822 -5,3 152 960 -2,0
    Jyväskylä 444 679 3,4 376 858 3,6 67 821 2,7
Södra Österbotten 662 610 -4,1 636 647 -3,6 25 963 -15,6
    Seinäjoki . . . . . .
Österbotten 403 443 -4,1 326 195 -6,2 77 248 5,8
    Vasa 263 326 0,9 203 372 -1,8 59 954 11,4
Mellersta Österbotten 167 144 0,6 148 058 -1,0 19 086 14,9
    Karleby . . . . . .
Norra Österbotten 1 644 529 2,5 1 364 091 3,6 280 438 -2,2
    Kuusamo 488 520 4,2 373 742 4,9 114 778 2,0
    Uleåborg 606 060 1,4 485 066 2,3 120 994 -2,0
Kajanaland 970 953 -2,2 875 526 -1,2 95 427 -10,6
    Kajana 81 323 -6,3 73 217 -5,6 8 106 -11,7
Lappland 2 354 261 -2,0 1 352 301 -1,7 1 001 960 -2,4
    Rovaniemi . . . . . .
Åland 388 986 -4,7 151 590 -6,4 237 396 -3,6
    Mariehamn 178 133 -4,3 87 170 -10,3 90 963 2,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2014, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tau_002_sv.html