Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 046 59 025 45,5 2,9 55,73
Fasta Finland 1 020 58 167 46,0 3,0 55,73
Nyland 143 15 472 54,2 -3,4 67,70
Egentliga Finland 62 3 455 46,8 7,4 53,91
Satakunta 36 1 338 33,9 2,6 63,00
Egentliga Tavastland 27 1 483 29,2 -0,8 50,36
Birkaland 65 4 286 41,2 4,0 55,12
Päijänne-Tavastland 33 1 731 39,9 4,8 50,31
Kymmenedalen 24 972 32,2 -1,4 62,42
Södra Karelen 33 1 756 41,0 4,5 46,78
Södra Savolax 69 2 030 32,6 1,8 40,81
Norra Savolax 47 2 619 37,5 2,8 50,33
Norra Karelen 47 1 350 35,7 2,2 60,48
Mellersta Finland 49 2 974 44,6 4,6 48,10
Södra Österbotten 45 1 688 32,4 0,0 46,51
Österbotten 28 1 356 35,2 1,6 66,10
Mellersta Österbotten 14 530 33,4 4,7 60,20
Norra Österbotten 95 4 576 40,3 2,2 41,15
Kajanaland 37 2 170 40,3 5,0 27,38
Lappland 166 8 381 59,2 11,4 57,41
Åland 26 858 14,1 -2,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/01/matk_2017_01_2017-03-17_tau_001_sv.html