Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 319 66 602 56,4 2,4 52,93
Fasta Finland 1 246 64 932 56,4 2,3 53,15
Nyland 158 16 484 78,0 1,9 71,95
Egentliga Finland 90 4 144 63,7 8,0 51,00
Satakunta 44 1 558 51,3 2,5 48,26
Egentliga Tavastland 30 1 642 41,1 1,0 46,96
Birkaland 75 4 684 59,7 5,7 56,43
Päijänne-Tavastland 37 1 989 44,4 3,0 44,43
Kymmenedalen 31 1 109 54,9 0,1 41,57
Södra Karelen 40 2 169 57,2 -1,7 39,29
Södra Savolax 95 3 208 52,5 2,3 38,52
Norra Savolax 55 2 845 50,3 0,2 45,31
Norra Karelen 63 1 796 47,0 -0,7 44,65
Mellersta Finland 62 3 402 51,3 -0,7 49,37
Södra Österbotten 53 2 013 50,5 0,7 41,73
Österbotten 39 1 528 48,3 4,3 53,30
Mellersta Österbotten 21 655 42,3 -5,0 49,15
Norra Österbotten 114 4 951 42,6 0,2 37,54
Kajanaland 44 2 290 45,1 -1,7 33,39
Lappland 195 8 465 37,4 1,6 35,56
Åland 73 1 670 53,0 5,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/08/matk_2017_08_2017-10-19_tau_001_sv.html