Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 272 018 5,4 9 013 926 1,5 4 258 092 14,7
Fasta Finland 13 077 577 5,4 8 920 844 1,4 4 156 733 15,2
Nyland 4 364 268 8,9 2 194 971 5,9 2 169 297 12,2
    Esbo 278 039 3,4 154 806 -7,3 123 233 20,9
    Helsingfors 2 932 670 11,3 1 267 675 8,8 1 664 995 13,3
    Vanda 716 211 4,6 432 827 7,0 283 384 1,2
Egentliga Finland 778 660 5,3 616 607 1,8 162 053 20,8
    Åbo 562 416 5,4 444 431 2,5 117 985 18,2
Satakunta 239 794 10,4 184 754 4,7 55 040 35,0
    Björneborg 136 288 10,3 110 589 3,3 25 699 55,6
Egentliga Tavastland 250 684 -1,8 222 082 -2,5 28 602 3,7
    Tavastehus 140 564 2,0 124 420 -0,1 16 144 21,9
Birkaland 990 076 5,9 839 373 6,1 150 703 4,4
    Tammerfors 781 587 6,3 643 653 6,2 137 934 7,1
Päijänne-Tavastland 337 959 -0,1 265 345 -5,9 72 614 28,8
    Lahtis 183 268 7,7 138 844 4,7 44 424 18,5
Kymmenedalen 153 662 6,0 121 331 2,2 32 331 23,1
    Kouvola 77 723 4,5 64 956 1,7 12 767 21,2
Södra Karelen 437 239 10,1 294 149 0,9 143 090 35,2
    Villmanstrand 283 465 4,5 215 444 -1,2 68 021 27,8
Södra Savolax 366 711 4,4 302 721 -1,1 63 990 41,8
    S:t Michel 132 669 1,8 108 419 -1,4 24 250 18,9
Norra Savolax 553 588 2,0 499 197 2,5 54 391 -2,4
    Kuopio 363 995 -1,3 331 779 -0,3 32 216 -10,3
Norra Karelen 263 702 1,1 227 690 -1,0 36 012 17,3
    Joensuu 140 291 7,8 116 247 3,6 24 044 34,3
Mellersta Finland 712 130 1,8 597 312 -0,2 114 818 13,6
    Jyväskylä 344 724 1,7 280 073 -1,0 64 651 15,2
Södra Österbotten 385 372 -0,8 364 528 0,5 20 844 -19,0
    Seinäjoki 128 523 -7,8 119 063 -4,6 9 460 -34,9
Österbotten 254 636 3,0 192 802 -0,0 61 834 13,6
    Vasa 190 075 6,0 142 683 4,9 47 392 9,6
Mellersta Österbotten 85 439 -9,0 78 220 -8,3 7 219 -15,3
    Karleby 72 341 -1,6 65 744 -2,8 6 597 11,7
Norra Österbotten 811 120 -2,6 673 244 -1,8 137 876 -6,5
    Kuusamo 196 454 -5,7 154 156 -9,5 42 298 11,6
    Uleåborg 395 680 0,5 332 677 2,2 63 003 -7,4
Kajanaland 572 682 1,4 530 245 1,4 42 437 1,9
    Kajana 73 640 2,6 66 868 1,4 6 772 16,3
    Sotkamo 468 854 1,5 441 939 1,9 26 915 -5,2
Lappland 1 519 855 9,4 716 273 -5,6 803 582 27,6
    Rovaniemi 401 689 11,4 148 225 -8,5 253 464 27,7
Åland 194 441 1,6 93 082 3,7 101 359 -0,3
    Mariehamn 141 278 1,6 76 284 3,0 64 994 0,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_008_sv.html