Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, april

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 187 63 616 46,9 -1,0 63,12
Fasta Finland 1 118 62 007 47,2 -1,1 63,18
Nyland 169 17 115 71,0 1,1 76,61
Egentliga Finland 80 3 805 50,7 -0,6 56,21
Satakunta 43 1 538 48,9 -2,1 65,52
Egentliga Tavastland 27 1 528 37,6 -1,9 48,55
Birkaland 73 4 731 48,0 -1,9 59,10
Päijänne-Tavastland 37 1 990 40,9 4,1 48,38
Kymmenedalen 30 1 190 42,4 -0,1 55,35
Södra Karelen 30 1 932 44,2 -0,2 43,22
Södra Savolax 76 2 075 37,3 1,3 44,86
Norra Savolax 49 2 739 41,6 2,6 57,50
Norra Karelen 52 1 507 43,2 4,7 55,19
Mellersta Finland 56 3 292 46,1 -1,8 59,97
Södra Österbotten 49 1 904 37,9 -0,6 47,49
Österbotten 34 1 522 43,7 -5,2 64,78
Mellersta Österbotten 17 552 40,8 -2,4 70,25
Norra Österbotten 107 5 020 33,9 -3,0 54,34
Kajanaland 38 2 210 27,5 -0,9 39,38
Lappland 151 7 357 16,3 -4,2 43,27
Åland 69 1 609 33,6 0,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_001_sv.html