Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 232 069 -1,0 876 307 0,5 355 762 -4,3
Fasta Finland 1 207 837 -1,1 862 607 0,3 345 230 -4,5
Nyland 513 112 0,9 277 945 1,6 235 167 0,0
    Esbo 36 008 3,1 23 535 15,4 12 473 -14,2
    Helsingfors 337 813 -1,0 158 390 -1,5 179 423 -0,5
    Vanda 85 260 5,7 53 126 3,8 32 134 9,0
Egentliga Finland 78 360 -3,1 64 474 1,5 13 886 -20,1
    Åbo 57 826 -1,0 46 407 0,1 11 419 -5,3
Satakunta 24 259 -10,9 18 889 2,6 5 370 -39,1
    Björneborg 13 391 -5,8 11 229 14,7 2 162 -51,2
Egentliga Tavastland 27 911 -7,1 25 290 -7,4 2 621 -3,6
    Tavastehus 13 826 -11,8 12 759 -11,9 1 067 -11,2
Birkaland 98 172 -2,6 82 295 -0,8 15 877 -11,1
    Tammerfors 82 989 -1,4 68 269 1,6 14 720 -13,3
Päijänne-Tavastland 39 222 20,3 33 025 22,8 6 197 8,4
    Lahtis 20 040 -6,9 15 867 -7,5 4 173 -4,4
Kymmenedalen 17 222 5,5 13 108 1,9 4 114 18,8
    Kouvola 8 620 5,3 7 277 3,9 1 343 13,9
Södra Karelen 37 351 -1,6 24 599 -3,5 12 752 2,4
    Villmanstrand 25 589 4,5 17 781 -4,1 7 808 31,4
Södra Savolax 26 217 -12,3 22 996 -13,9 3 221 1,4
    S:t Michel 10 684 4,6 8 880 1,5 1 804 23,6
Norra Savolax 47 047 6,0 43 047 6,1 4 000 4,9
    Kuopio 29 716 5,6 27 270 6,0 2 446 2,3
Norra Karelen 27 317 10,5 23 633 9,3 3 684 18,8
    Joensuu 14 385 -6,0 12 358 -2,1 2 027 -24,2
Mellersta Finland 55 722 -9,5 49 943 -7,4 5 779 -24,2
    Jyväskylä 33 405 -8,0 29 010 -5,4 4 395 -22,1
Södra Österbotten 34 962 11,7 33 434 13,8 1 528 -20,0
    Seinäjoki 13 203 12,6 12 162 16,1 1 041 -16,3
Österbotten 25 588 -9,6 18 305 -16,7 7 283 14,9
    Vasa 19 264 -3,2 13 850 -5,2 5 414 2,5
Mellersta Österbotten 7 934 -16,3 7 146 -18,8 788 16,1
    Karleby 7 072 -14,9 6 378 -17,1 694 13,8
Norra Österbotten 69 446 -3,7 62 575 0,7 6 871 -31,3
    Kuusamo 10 202 33,1 9 382 45,9 820 -33,7
    Uleåborg 40 365 -6,6 35 832 -2,9 4 533 -28,3
Kajanaland 35 088 -3,4 32 655 -6,6 2 433 78,5
    Kajana 7 062 12,3 6 232 5,8 830 110,7
    Sotkamo 26 662 -7,2 25 398 -9,6 1 264 97,2
Lappland 42 907 -12,1 29 248 0,9 13 659 -31,1
    Rovaniemi 17 357 -33,3 12 389 -8,3 4 968 -60,4
Åland 24 232 7,0 13 700 12,7 10 532 0,5
    Mariehamn 17 604 2,9 10 535 9,7 7 069 -5,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_007_sv.html