Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 338 69 091 58,6 -2,0 42,18
Fasta Finland 1 265 67 376 58,4 -1,8 42,37
Nyland 174 17 515 68,7 -0,3 50,79
Egentliga Finland 90 4 106 68,2 -3,5 46,53
Satakunta 46 1 633 70,2 2,6 46,24
Egentliga Tavastland 28 1 741 41,1 0,3 38,05
Birkaland 75 4 789 66,5 0,1 44,48
Päijänne-Tavastland 38 2 050 43,9 -1,9 35,22
Kymmenedalen 31 1 226 51,7 -5,0 39,67
Södra Karelen 35 2 131 64,7 -2,8 39,39
Södra Savolax 95 3 057 63,0 -4,9 40,23
Norra Savolax 53 2 835 60,5 0,4 40,27
Norra Karelen 61 1 716 55,6 -3,1 37,26
Mellersta Finland 64 3 727 55,7 -1,5 46,16
Södra Österbotten 53 2 166 62,5 0,3 36,96
Österbotten 38 1 609 61,9 4,8 47,88
Mellersta Österbotten 21 709 40,9 -4,0 33,93
Norra Österbotten 116 5 227 51,7 -1,3 32,79
Kajanaland 45 2 359 55,9 -1,6 28,38
Lappland 202 8 780 36,6 -4,9 32,73
Åland 73 1 715 66,4 -8,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_001_sv.html