Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 335 68 825 55,5 -1,5 51,82
Fasta Finland 1 262 67 131 55,7 -1,5 52,02
Nyland 175 17 740 77,4 -1,2 65,74
Egentliga Finland 90 4 084 59,5 -3,8 50,96
Satakunta 46 1 632 51,0 0,0 50,53
Egentliga Tavastland 28 1 629 42,8 1,0 49,41
Birkaland 76 4 798 58,5 -2,1 56,79
Päijänne-Tavastland 37 2 070 48,6 3,1 39,69
Kymmenedalen 31 1 214 54,4 -1,1 53,50
Södra Karelen 35 2 120 56,1 -1,8 41,57
Södra Savolax 93 3 071 54,1 1,6 39,13
Norra Savolax 54 2 842 50,5 0,2 47,16
Norra Karelen 61 1 726 51,9 4,9 46,88
Mellersta Finland 62 3 514 49,3 -2,2 47,35
Södra Österbotten 53 2 050 48,9 -1,9 40,08
Österbotten 38 1 607 43,1 -5,0 46,89
Mellersta Österbotten 21 650 41,4 -1,0 51,18
Norra Österbotten 117 5 212 43,7 0,4 39,05
Kajanaland 45 2 349 44,3 -0,8 34,82
Lappland 200 8 823 33,5 -4,3 36,29
Åland 73 1 694 49,5 -2,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/08/matk_2018_08_2018-10-05_tau_001_sv.html