Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 172 64 136 51,7 -0,2 56,04
Fasta Finland 1 123 62 832 52,1 -0,1 56,16
Nyland 168 17 037 68,0 0,8 69,64
Egentliga Finland 73 3 676 51,7 -0,8 54,71
Satakunta 42 1 501 44,9 -1,2 55,50
Egentliga Tavastland 26 1 530 36,1 -3,2 46,48
Birkaland 69 4 605 53,3 0,2 57,07
Päijänne-Tavastland 35 1 963 45,2 3,4 47,55
Kymmenedalen 27 1 100 41,1 -3,6 55,36
Södra Karelen 31 1 917 48,8 1,1 44,06
Södra Savolax 77 2 260 42,4 1,3 42,08
Norra Savolax 47 2 603 46,9 1,1 49,87
Norra Karelen 51 1 499 45,9 1,6 51,63
Mellersta Finland 54 3 295 47,6 -2,1 51,24
Södra Österbotten 48 1 968 42,1 -1,5 42,81
Österbotten 31 1 456 44,4 -2,7 59,67
Mellersta Österbotten 18 586 39,3 -0,1 57,61
Norra Österbotten 105 4 937 45,4 0,8 43,58
Kajanaland 40 2 240 44,2 0,3 27,10
Lappland 180 8 662 44,6 -1,6 55,66
Åland 49 1 304 32,5 -3,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_002_sv.html