Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 22 219 377 1,4 15 391 387 1,5 6 827 990 1,3
Fasta Finland 21 826 278 1,5 15 224 222 1,5 6 602 056 1,5
Nyland 6 544 493 1,5 3 485 460 1,5 3 059 033 1,5
Egentliga Finland 1 221 208 -4,3 988 761 -3,2 232 447 -8,8
Satakunta 417 997 -0,4 361 391 4,4 56 606 -23,1
Egentliga Tavastland 374 282 0,5 338 864 2,6 35 418 -15,5
Birkaland 1 562 849 -0,0 1 313 306 -1,4 249 543 7,7
Päijänne-Tavastland 621 939 9,2 531 200 15,4 90 739 -16,8
Kymmenedalen 283 266 -5,8 222 904 -7,9 60 362 2,8
Södra Karelen 692 930 0,0 475 156 1,9 217 774 -3,9
Södra Savolax 677 220 -2,3 522 234 -1,4 154 986 -4,9
Norra Savolax 837 658 -0,6 735 684 -2,1 101 974 11,5
Norra Karelen 470 391 3,1 399 469 2,8 70 922 4,9
Mellersta Finland 1 087 972 4,1 940 847 6,3 147 125 -8,2
Södra Österbotten 709 192 6,3 676 854 7,0 32 338 -6,6
Österbotten 380 189 -1,8 295 511 -2,3 84 678 0,3
Mellersta Österbotten 145 542 -2,6 130 324 -2,4 15 218 -4,3
Norra Österbotten 1 849 625 2,8 1 528 325 2,5 321 300 3,8
Kajanaland 953 969 4,1 846 548 2,1 107 421 23,4
Lappland 2 995 556 3,0 1 431 384 0,1 1 564 172 5,7
Åland 393 099 -2,7 167 165 0,9 225 934 -5,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_004_sv.html