Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 493 272 3,4 805 878 -0,0 687 394 7,6
Fasta Finland 1 488 314 3,4 803 412 -0,1 684 902 7,7
Nyland 439 345 0,6 223 127 -3,9 216 218 5,7
    Esbo 21 579 1,4 12 686 2,0 8 893 0,5
    Helsingfors 310 420 0,4 136 596 -8,0 173 824 8,3
    Vanda 74 253 3,1 46 577 6,9 27 676 -2,8
Egentliga Finland 57 914 -4,1 49 903 -3,4 8 011 -8,1
    Åbo 45 306 -0,9 38 443 -0,9 6 863 -0,8
Satakunta 14 310 -6,0 11 904 -4,1 2 406 -14,7
    Björneborg 8 878 -6,4 7 483 -8,9 1 395 9,6
Egentliga Tavastland 19 343 -6,9 17 440 -3,9 1 903 -27,7
    Tavastehus 11 226 -0,2 10 211 1,2 1 015 -12,1
Birkaland 89 080 9,9 75 819 8,0 13 261 22,1
    Tammerfors 71 256 11,4 59 271 7,2 11 985 38,5
Päijänne-Tavastland 33 185 17,5 28 496 17,9 4 689 15,6
    Lahtis 17 304 8,2 14 500 13,1 2 804 -11,9
Kymmenedalen 10 768 -4,7 7 866 -11,2 2 902 19,2
    Kouvola 5 155 -10,5 4 411 -13,8 744 15,7
Södra Karelen 37 399 -1,6 26 468 10,3 10 931 -22,0
    Villmanstrand 22 557 -5,2 17 649 6,2 4 908 -31,6
Södra Savolax 23 245 10,1 20 598 9,9 2 647 11,4
    S:t Michel 8 075 -3,2 7 024 -3,6 1 051 -0,4
Norra Savolax 45 592 -10,9 41 524 -13,0 4 068 19,2
    Kuopio 30 058 -14,0 27 904 -14,4 2 154 -8,8
Norra Karelen 22 780 8,1 20 350 6,7 2 430 22,0
    Joensuu 10 276 -4,8 8 946 -5,0 1 330 -3,8
Mellersta Finland 63 813 -5,3 53 880 -7,2 9 933 5,9
    Jyväskylä 24 916 -9,3 22 106 -8,1 2 810 -17,1
Södra Österbotten 25 292 -10,1 24 492 -9,1 800 -32,5
    Seinäjoki 8 780 -9,7 8 309 -8,9 471 -21,1
Österbotten 17 750 -5,1 14 850 -2,5 2 900 -16,4
    Vasa 14 030 -1,4 11 660 -0,8 2 370 -4,5
Mellersta Österbotten 5 278 -0,2 4 825 -1,7 453 19,2
    Karleby 4 334 -3,8 4 035 -2,7 299 -16,5
Norra Österbotten 115 555 12,4 74 176 7,9 41 379 21,6
    Kuusamo 44 906 34,1 20 055 23,2 24 851 44,4
    Uleåborg 50 517 2,8 37 953 -1,8 12 564 19,9
Kajanaland 68 134 14,5 55 746 11,3 12 388 31,4
    Kajana 5 841 10,4 5 277 13,4 564 -11,3
    Sotkamo 59 783 18,1 49 484 11,8 10 299 62,5
Lappland 399 531 7,1 51 948 -1,6 347 583 8,6
    Rovaniemi 120 383 7,0 14 222 9,4 106 161 6,7
Åland 4 958 5,0 2 466 19,4 2 492 -6,2
    Mariehamn 4 666 1,8 2 315 15,9 2 351 -9,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_007_sv.html