Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, november

Första registreringar av motorfordon 2006, februari

2006
februari
Offentliggöranden