Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I oktober 2018 registrerades 7 935 nya personbilar
6.11.2018
I oktober 2018 registrerades 13 794 nya fordon, av vilka 9 682 var bilar. Första registreringarna minskade med 0,3 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 7 935 nya personbilar, vilket är 9,3 procent mindre än i fjol. På antalet första registreringar inverkade den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september. Dieselandelen av personbilar var 27,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Nästa offentliggörande:
10.12.2018

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Motorfordonsbyrå skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html