Beskrivning

Statistiken som behandlar ägandet av skogsmark innehåller information om privatpersonernas skogsägande. Informationen är uppdelad enligt skogscentralernas verksamhetsområden. I statistiken har en och samma ägares hela skogsegendom samlats ihop till en skogsfastighetshelhet. Helhetens läge bestäms enligt ägarens boningsort. För skogsfastighetshelheterna uppges antalen och arealerna fördelade i storleksklasser utgående från skogsmarksarealen. I skogsfastighetshelheten kan det ingå ett flertal skogsbruksfastigheter, av vilka det presenteras egna skogscentralvisa storleksfördelningar. På riksnivå presenteras även information om de andra ägargrupperna. Statistiken baserar sig på Skattestyrelsens fastighetsdatabaser.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ägande av skogsmark [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsom/meta_sv.html