Beskrivning

I statistiken över skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten presenteras årsuppgifter om arbetsinsatserna samt deras enhets- och helhetskostnader. I statistiken presenteras även åt privatskogarna beviljat statligt stöd och beviljade statliga lån (s.k. KEMERA-finansiering). Statistiken är uppdelad enligt arbetsslag, skogscentraler (13) och ägargrupper (privata m.m., skogsindustrin och staten).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 24.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mhppt/meta_sv.html