Beskrivning

Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden. Därtill finns uppgifter om antalet fastigheter samt om jord- och havsvattenarealer för Finlands kommuner.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker [e-publikation].
Helsinki: Lantmäteriverket [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmitt/meta_sv.html