Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2006

2006
Offentliggöranden