Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 25.9.2008

Producentprisindexen för lantbruk juli 2008

Producentprisindexet för lantbruk steg med 15,9 procent från juli 2007 till motsvarande tidpunkt år 2008. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 17,6 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 12,4 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 17,9 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk..

Förändringar i producentprisindexen för landbruk på månads- och årsnivå i juli 2008

Index (2000=100) Indextal 7/2008 1) Förändrings-% 6/2008-7/2008 1) Förändrings-% 7/2007-7/2008 1)
Totalindex 124,6 4,2 15,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 129,7 4,5 17,6
Vegetabilieproduktion 132,3 2,2 12,4
Animalieproduktion 120,9 5,3 17,9
1) 2008 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterskottslikviderna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 25.09.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2008/03/mthi_2008_03_2008-09-25_tie_001_sv.html